13 November 2017

Renungan - Taubat


*Taubat*

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Allāh berfirman :

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَﺼُﻮﺣًﺎ ﻋَﺴَﻰٰ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﺃَﻥْ ﻳُﻜَﻔِّﺮَ ﻋَﻨْﻜُﻢْ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗِﻜُﻢْ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allāh dengan taubat yang nashūha, semoga Rabb kalian menghapus dosa-dosa kalian."
(QS At Tahrim: 8)

◆ Taubat yang nashūha adalah taubat yang terpenuhi 3 syarat:

⑴ Penyesalan yang mendalam.
⑵ Meninggalkan kemaksiatan tersebut.
⑶ Bertekad kuat untuk tidak melakukan di masa yang akan datang

⇒ Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak oranglain maka hendaklah segera menunaikan hak tersebut dan segera minta dihalalkan.
⇒ Apabila berupa harta, maka segera dikembalikan hartanya.
⇒ Apabila berupa kehormatan maka hendaknya segera meminta maaf.

Semoga kita tergolaong orang yang selalu bertaubat kepada Allah Swt.
Aamiin

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Tidak ada komentar: